Haziran 2022

10 / 12 Sonuçları Gösteriliyor

Startup Hukuku

Startupların ana sözleşme ve hisse sözleşmelerinin hazırlanması, melek yatırımcılarla yapılan hisse devri sözleşmeleri hazırlanması ve bunlara uygun genel kurulların yapılması, […]

Şirketler Hukuku

Şirketlerin kuruluşu, ana sözleşme hissedar sözleşmelerinin hazırlanması, genel kurul işlemleri, sermaye artırım veya azaltılması gibi şirket yapısı ve işleyişi gerekse […]

İcra & İflas Hukuku

Alacağın tahsili amaçlı borçluya ait yurt içi ve yurt dışındaki menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacakların araştırılarak […]

İdare Hukuku

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptali, idari para cezalarına ilişkin davalar, tam yargı davaları, iptal davaları, idarenin sorumluluğu ve tazminat davaları, […]

Vergi Hukuku

Vergi daireleri tarafından tesis edilen idari işlemlere itiraz edilmesi, dava açılması, vergi suçları, vergi ziyai ve gümrük cezaları ile ilgili […]

İş & Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçilik alacaklarının hesaplanması, işçilik hak ve alacaklarının korunması, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat, işe iade […]

Tüketici Hukuku

Ayıplı mal ve hizmet ifası halinde tüketicinin sahip olduğu hakların kullanılması, sözleşmelerdeki haksız şartlara bağlı yapılan iş ve işlemlere karşı […]

Miras Hukuku

Miras hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık hizmetleri, vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, veraset ilamının alınması, […]

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası, maddi ve manevi tazminat davası, mal paylaşımı davaları, eşler arası müzakere ve protokollerin hazırlanması, evlilik […]

Vatandaşlık Hukuku

Yabancı uyruklu kişilerin, normal ve istisnai yollar ile vatandaşlık başvurularının yapılması, ikametgâh alınması gibi süreçlerinin takibi, yabancı uyruklu kişilerin koruma […]