Miras Hukuku

Miras hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık hizmetleri, vasiyetname düzenlenmesi,
miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi,
veraset ilamının alınması, mirasçılık belgesinin iptali, vasiyetname iptal ve tenkis
davaları, mirasın reddi, muris muvazaasından kaynaklanan davaları, mirasın reddi,
tereke tespiti, tasarrufun iptali, miras taksimine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ve
dava süreçlerinin yürütülmesi hizmetleri vermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir