Borçlunun Pasif Taşınmaz Sorgusunun Yapılması KKVK’ya Aykırıdır

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2022/7789 Esas ve  2023/181 Karar sayılı ilamı ile borçlunun pasif taşınmaz kaydı sorgulanmasının KKVK’ya aykırı olduğu belirtildi.

Dosyaya konu olayda; icra takibinde alacaklının, borçlu adına kayıtlı taşınmazın pasif sorgulamasının istenmesi talebi  reddedilmiştir.

İşlemin şikayeti üzerine açılan davada istinaf mahkemesi;

  • Pasif sorgulama sonunda ulaşılacak bilgilerin içerisinde hali hazırdaki malike ait bilgilerin de yer alacağı,
  • Bu durumun, Anayasa ile güvence altına alınmış olan kişisel verilerin korunması hakkının ihlali olacağı,
  • İcra dairelerinin yalnızca alacağın tahsili işlemleri ile sınırlı bilgi toplayabileceği gerekçesiyle istinaf taleplerini reddetmiştir.

Bu karar, temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2022/7789 Esas ve  2023/181 Karar sayılı ilamı ile onanmıştır.

Av. Arb. Özge Engüzel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir