İfa Zamanı Gelmemiş Alacaklara İçin Açılan Davalar Usulden Reddedilir.

İfa zamanı gelmemiş alacaklar için açılan davaların usulden mi esastan mı reddedileceğine ilişkin Yargıtay kararlarında farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle 18.02.2022 tarihli 2019/5 Esas ve 2022/1 Karar numaralı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun kararı ile Yargıtay’ın uygulamada görülen farklılıklara açıklık getirilmiştir.

Alınan içtihatları birleştirme kararı ile ifa zamanı gelmemiş yani vadesi gelmeyen, muaccel olmacan alacaklar için açılmış dava, erken açılmış dava niteliğinde olacağından, davanın açılma anında henüz hukuki yararı bulunmadığından davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekir. Bu durumda; ifa zamanı gelmeyen alacaklar için açılan davalarda, özellikle vekalet ücretinin belirlenmesi konusunda dava şartı eksikliği nedeniyle davanın usulden reddedilmesi sonuçlarına göre karar verilecektir.

Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararı 2019-5 E. 2022-1 K. 18.02.2022 T.

Av. Arb. Özge Engüzel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir