İşe İade Davası Devam Ederken Kıdem ve İhbar Talepleriyle Dava Açılamaz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 29.04.2021 tarihli 2021/4726 Esas ve 2021/8890 Karar numaralı ilamında; işe iade davası devam ederken iş akdi askıda kabul edileceğinden kıdem ve ihbar talepli açılan davanın reddi gerektiğine karar verildi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin kararında gerekçe olarak henüz kesinleşmemiş işe iade davasında iş akdinin askıda olduğu bu nedenle de kıdem ve ihbar tazminatı talepli davanın dava şartı oluşmadığından reddi gerektiği belirtilmiştir.

İşe iade davası sırasında iş akdi askıda olduğu için kıdem ve ihbar tazminatı isteğine dair dava açılamaz. Eldeki alacak davasında dava 18/10/2016 tarihinde açılmış olup davanın açılma tarihi itibariyle işe iade davasının da henüz kesinleşmemiş olduğu anlaşılmıştır.

Her dava açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilmesi gerektiğinden iş akdinin askıda olduğu dönem içerisinde açılan kıdem ve ihbar tazminatı talepli davanın, dava tarihi itibariyle dava şartları oluşmadığından usulden reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir