Noter Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

Resmi Gazete’de 11.01.2023 tarihinde Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler Yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir. Yayın tarihi itibariyle taşınmaz satışına ilişkin sözleşmeler artık noterler aracılığı ile yapılacaktır.

Yönetmelik ile;
• Düzenlenmesi talep edilen taşınmaz satış sözleşmeleri için yapılacak başvurular Türkiye Noterler Birliği’nin e-başvuru uygulamasından E-Devlet kapısı kullanılarak yapılacağı,
• Sözleşme yapılacak taşınmaz seçilerek, tarafların ve varsa kanuni temsilcileri/vekillerine ait kimlik ve adres bilgileri, taşınmaz emlak vergisi bilgileri, satış bedeline ilişkin bilgi ve belgeler ve işlemin yapılacağı noter seçilerek başvuru yapılacağı,
• Randevu tarih ve saatinde noterlikte hazır bulunmayan taraflara 10 gün içinde noterliğe müracaat etmeleri halinde işlemin yapılacağını, aksi halde başvurunun iptal edileceğine ilişkin bilgi taraflara ksıa mesaj ile bildirileceği,
• Başvuru üzerine noter, Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi üzerinden başvuru belgesi oluşturulacağı,
• Noter, taşınmazın satışını kısıtlayıcı veya satışa engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatarak kaydını yapacağı ve durumun tapu müdürlüğünce tapu siciline tescilini sağlayacağı,
• Tapu belgelerinden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki durumun varlığı halinde başvurunun reddedileceği,
• Sözleşmenin taraflarca imzalanması ile noter tarafından tapu senedi verileceği,
• Tapu resim vergi ve harçları haricinde noterlik ücretinin taşınmazın değerine göre 500,00-TL’den az 4.000,00-TL’den fazla olmayacağı ve her yıl bir önceki yıla göre bu bedellerin değerlendirilerek artılaracağı,
• Sözleşmenin damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar değerli kağıt vergisinden istisna olacağı, düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Av. Arb. Özge Engüzel

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir