Sermaye Şirketlerinin Kur Farkından Korumaya Yönelik Getirilen Uygulama 1 Yıl Süreyle Uzatıldı

Resmi Gazete’ de 2018 yılında yayınlanan Türk Ticaret Kanunu 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ ile kurda meydana gelen beklenmeyen artışların şirketler üzerindeki etkisini hafifletmek için getirilen ve uygulanması 01.01.2023 tarihine kadar uygulanacağı kararlaştırılan geçici 1. maddenin uygulama süresi bugün itibariyle1 yıl daha uzatıldı.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.”

Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile alıntıladığımız madde hükmü 01.10.2024 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.

Geçici 1.madde uygulamasını uzatan 08.11.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Geçici 1. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete’de 15.09.2018 tarihinde yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TTK m. 376 Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Av. Arb. Özge Engüzel

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir