Deprem Bölgesinde DASK’a Başvuru Süreci

Tarihimizin en büyük felaketi olan 6 Şubat 2023’te yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş olmak iki büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

DASK poliçesi, devlet tarafından yapılması mecburi kılınan, doğal afetlerin meydana getirebileceği maddi zararların karşılanmasını amaçlayan sigorta türüdür. Zorunlu deprem sigortası ile hayatın deprem öncesindeki standartlarla devam etmesi amaçlanır.

Zorunlu Deprem Sigortası teminat kapsamına ve kapsam dışındaki hallere ilişkin yazımızı aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://ozgeenguzel.av.tr/makaleler/zorunlu-deprem-sigortasi-teminat-kapsami/

Deprem Olduğunda Hasar Başvurusu Nasıl Yapılır?
Konutuna Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar, DASK ödemesini alabilmek için e-devlet üzerinden, Alo 125 hattını arayarak veya DASK internet sitesi üzerinden hasar bildirimi yapılabilir.

Hasar başvurusu, depremin gerçekleşmesinin hak sahibince öğrenildiği tarihten en geç 15 iş günü içinde DASK’a veya poliçe yaptırılan sigorta şirketine bildirilmelidir.

Hasar başvurusunda; poliçe numarası veya vatandaşlık numarası, hasar gören yapının açık adresi, iletişim numarası belirtilmelidir

Sigortalı bina/yer üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları DASK’a bildirmek.

Hasarın Tespiti ve Ödenecek Tazminatın Hesaplanması
Hasar bildirimi ile DASK hasat dosyası oluşturur ve dosya için eksper atanır. Hasar eksperi başvurucu ile iletişime geçerek yapıyı inceler ve rapor hazırlar.

Ekspertiz raporu DASK tarafından incelenir; hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirilir.
Tazminat hesaplanmasında, yapıdaki hasarın tam veya kısmi olmasına bakılmaz. Depremin gerçekleştiği yer ve tarihte, benzer yapı özellikleri nazara alınarak, piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınır. Ancak belirtmek gerekir ki; sigorta tazminatı, sigorta bedelinden fazla olamaz.

Zorunlu Deprem Sigortası yapılırken sigorta ettirenin beyanı esas alınır. Beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde DASK’ın sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek durumlarda, DASK veya aracı kılınan ilgili sigorta şirketi durumu öğrendiği andan itibaren 15 gün içerisinde prim farkının ödenmesini sigorta ettirenden talep eder.

Gerçeğe aykırı beyan hali, depremden sonra öğrenilmişse, tazminat, alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigortalının veya sigorta ettirenin geçmiş depremlerdeki orta veya daha ağır hasar durumunu kasıtlı olarak beyan etmediği anlaşıldığı takdirde DASK, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır. Sigorta ettirenin, sigorta süresi içinde sigortalı meskende mevzuata aykırı değişiklik yapması halinde DASK sözleşmeyi feshedebilir.

Aynı yapı için birden fazla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamaz. Yapının değeri, Zorunlu Deprem Sigortası ile belirlenen sigorta bedelinden fazla ise ihtiyari deprem sigortası yapılabilir. Aynı yer için birden fazla zorunlu deprem sigortası yaptırılmış veya sigorta kapsamı dışında kalan bir yere yanlışlıkla Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenmiş ise zorunlu deprem sigortası sözleşmesi, başlangıcından itibaren iptal edilir ve primin tamamı sigorta ettirene iade edilir.

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde yeni menfaat sahibi, sigortaya ait devir zeyilnamesini yaptırmak ve satış işleminin tamamlanabilmesi için zeyilnameyi ilgili tapu müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür. Bunun dışındaki hallerde ise, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni menfaat sahibi, durumu 15 gün içerisinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşmeden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Yargı Yolu
Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, sigortalılıktan sonra meydana gelen haller için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilir.

DASK aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme DASK’ın bulunduğu yer veya depremin gerçekleştiği yer Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılır. DASK tarafından açılacak davalar, davalının ikametgâhının bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi görevli ve yetkilidir.

Av. Arb. Özge Engüzel

 

Web sitemizdeki makale ve içeriklerin tüm hakları Av. Arb. Özge Engüzel’ e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. İçeriklerde yer alan her türlü bilgi, sadece bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir şekilde hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. İçeriklerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla yayınlanmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir