Haciz ve Muhafaza İşlemlerine İlişkin Yeni Kanun Değişikliği

Konut haczini kısıtlayan, aile kullanımındaki eşyaların haczi ile aşkın haczi yasaklayan, İcra İflas Kanunda değişiklik yapan kanun Resmi Gazetede yayınlandı.

Haciz İşlemlerine İlişkin Getirilen Yenilikler

Haciz talep edilen yerin konut olduğunun tespiti halinde işlemin derhal icra mahkemesinin onayına sunulması zorunlu kılınmıştır. Mahkemece 3 iş günü içinde dosya üzerinden verilecek karara göre işlem yapılabilecektir. Hacze gidildiğinde, haciz mahalinin konut olduğu tespit edilir ve borçlu haczin yapılmasına muvafakat etmezse haciz sonlandırılarak, tekrardan mahkeme onayına ilişkin işlemlerin tamamlanması gerekecektir.

Kişilere ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilmeyecek mallar kapsamına alınmıştır. Borç bu eşyalardan kaynaklansa dahi haczedilemeyecektir.

Taşınır ve taşınmaz haczinde; alacağa ilişkin anapara, faiz ve masraflara yeter miktarda haciz yapılabileceği ancak toplam bedeli aşacak nitelikte taşkın haciz yapılması yasaklanmıştır.

Konut haczine ilişkin getirilen değişiklikler, kanunun yürürlüğe girmeden önce alınan konut haczi kararları için uygulanamayacak aynı şekilde yürürlük öncesi haczedilen malları etkilemeyecektir.

Muhafaza İşlemlerine İlişkin Getirilen Yenilikler

Muhafaza altına alınmış ancak haciz kalkmış ise, bu malların tasfiyesi için icra müdürlükleri görevlendirilmiştir. Borçluya yapılan tebligat üzerine yediemin ücreti ödemesi koşuluyla malları teslim alabilir. Borçlu malı teslim almadığında rehin hakkı sahibine tebligat çıkararak rehinden kaynaklanan haklarını kullanabileceği bildirilir.

Sicile kayıtlı mallar bakımından, borçlu ve rehin hakkı sahibi tarafından alınmayan mallar, daha önce satışa çıkarılmamış olması kaydıyla, elektronik ortamda açık artırma suretiyle icra dairesince resen satışını yapılır.

Malların tasfiyesi sağlanamazsa; durum yediemine bildirilerek varsa malın son iki yıl içinde yapılan kıymetinin, yoksa icra dairesince takdir edilen kıymetinin yüzde kırkı üzerinden, tarifeye göre belirlenen yedi eminlik ücreti mahsup edildikten sonra bakiye tutarı ödemesi halinde malın mülkiyetinin yediemine devredilebilecektir.

Yediemin tarafından malın mülkiyetinin devrini kabul edilmezse hurda bedelinin ödenmesi kaydıyla mülkiyetin Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine devredilecektir. Belirtilen şartların oluştuğunun ve hurda bedelinin ödendiğinin tespiti halinde icra dairesi, hurdaya ayırma işlemlerini tamamlayarak malın mülkiyetinin Şirkete devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayı icra mahkemesine gönderir.

Tüm bu durumlar ile tasfiye gerçeklemezse malın mülkiyetinin bedelsiz olarak Türkiye Kızılay Derneğine devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayı icra mahkemesine gönderir.

Tasfiye konusu malın vergi, ceza, prim gibi borçları, borçluya ait olup mülkiyet ilgiliye, tüm borçsuz olarak geçecek olup devir işlemlerine karşı yedi eminlik alacağına dayanılarak hapis hakkı kullanılamayacaktır.

Av. Arb. Özge Engüzel

 

Web sitemizdeki makale ve içeriklerin tüm hakları Av. Arb. Özge Engüzel’ e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. İçeriklerde yer alan her türlü bilgi, sadece bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir şekilde hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. İçeriklerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla yayınlanmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir