İş Sözleşmesini Fesheden Taraf İhbar Tazminatına Hak Kazanamaz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2023/576 Esas ve 2023/1265 sayılı kararında; fesih haklı nedene dayansa dahi iş sözleşmesini fesheden taraf lehine ihbar tazminatı hakkı doğmayacağına hükmetti.

Karara konu olayda; işçi, işvereninin kendisine mobbing uygulayarak istifa dilekçesi imzalamaya zorlandığı, istifa etmemesi üzerine iş sözleşmesi işveren tarafından feshedildiği bu nedenle kıdem, ihbar, fazla çalışma ve asgari geçim indirimi alacaklarına ilişkin dava açmıştır.

İşveren davaya cevap olarak işçinin başka bir şirkette işe başladığı, eylemli olarak iş sözleşmesini feshettiğini, ihbar süresinde çalışmadığı haksız olarak sözleşmeyi feshettiğinden işverene ihbar tazminatı ödemesi gerektiği hatta işçi sözleşmesini haklı nedenle feshetse dahi ihbar tazminatına hak kazanamayacağını bu nedenle de davanın reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Mahkeme dosya kapsamında tanık beyanlarına dayanarak iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğine ve işçiye kıdem, ihbar, fazla çalışma alacaklarının işveren tarafından ödenmesine karar vermiştir.

İşveren sözleşmeyi fesheden tarafın lehine ihbar tazminatına karar verilemeyeceği bu nedenle; kararın kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına temyizen incelenerek bozulmasını talep etmiştir.

Yargıtay işverenin kanun yararına temyiz talebini kabul ettiği kararında;
• İhbar tazminatının, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken tazminat olduğunu,
• Sözleşmeyi fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi ihbar tazminatına hak kazanamayacağını,
• Ayrıca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi veya işveren tarafından ihbar tazminatı istenemeyeceğini,
• Temyize konu kararda işçinin, iş sözleşmesini haklı sebeple feshedildiği kabul edilmişken işçi lehine ihbar tazminatına karar verilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

Av. Arb. Özge Engüzel

 

Web sitemizdeki makale ve içeriklerin tüm hakları Av. Arb. Özge Engüzel’ e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. İçeriklerde yer alan her türlü bilgi, sadece bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir şekilde hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. İçeriklerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla yayınlanmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir