Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali

Apartman ve sitelerde oturan kişiler zaman zaman kat malikleri kurulu tarafından alınan aidat, ek ödemeler, yapıdaki değişiklik gibi kararlarından şikâyet etmektedir. Bu yazımızda Kurul kararlarına karşı neler yapılabileceği, iptalinin nasıl talep edileceğine değineceğiz.

Kurulunun hangi kararları verebileceği, nasıl karar alabileceği ve karara karşı hangi yollara başvurulabileceği usul ve esasları Kat Mülkiyeti Kanunumuzda düzenlenmiştir. Kurul kararları; bütün kat malikleri, kiracıları, mirasçıları yani yapıdan faydalanan herkesi bağlamaktadır. Bu açıdan da oldukça önemlidir.

Kurul kararları iki şekilde iptal edilebilir. Bunlardan ilki, alınan kararın yine kat malikleri kurulu tarafından alınacak başka bir kararla iptal edilebilir. İkincisi ise hâkimin müdahalesi ile iptali talep edilebilir. Yazımızda ağırlıklı olarak hâkimin müdahalesinden bahsedeceğiz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Kurul kararlarının iptaline ilişkin davaları yalnızca kat malikleri açabilir. Toplantıya katılmasına rağmen karar için olumsuz oy kullanmayan kat maliki, o kararın iptali için mahkemeye başvuramaz.

Kurul kararının hâkimin müdahalesi ile iptali için mahkemeye başvuru süreye tabidir. Dava açma süresi, kat malikinin toplantıya katılıp katılmamasına göre değişiklik göstermektedir. Toplantıya katılan ve iptalini istediği karara toplantıda olumsuz oy kullanan kat maliki karar tarihinden itibaren 1 ay içerisinde iptal davası açabilir. Toplantıya katılmayanlar ise, alınan kararın öğrenilmesinden itibaren 1 ay içerisinde ve her halde karar tarihinden itibaren 6 ay içerisinde iptal davası açabilir.

Mahkeme davanın süresinde açılıp açılmadığını re ’sen incelemektedir. Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 33. maddesindeki düzenleme gereği şayet alınan karar yok hükmünde veyahut mutlak butlan ile hükümsüz ise süre sınırı olmaksızın dava açılabilir. Burada bahsedilen, kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak alınmış kararlardır ve her bir kat mailiki dava süreleri ile bağlı kalmaksızın iptal davası açabilir.

Kurul kararı iptali için, toplantıda olumlu oy kullanan kat maliklerine ya da kat maliklerini temsilen yöneticiye dava açılabilir. Dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Kat malikleri kurul kararına karşı hâkimin müdahalesi istenilebileceği gibi aynı zamanda borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere karşı da müdahale istenebilir. Kat maliklerinden biri ya da kira akdine, oturma hakkına veya başkaca bir nedene dayalı olarak devamlı suretle taşınmazdan faydalanan kişiler üzerlerine düşen borç ve yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, bu durumdan zarar gören kat maliki veya kat malikleri hâkimin müdahalesi için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açabilir.

Açılacak davalarda hâkim Kanuna, Yönetim Planına, bunlarda hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümlere ve hakkaniyete göre karar verir. Hâkim, verdiği kararın belirteceği kısa bir sürede yerine getirilmesini ilgililere tefhim ve tebliğ eder. Bu süre zarfında yerine getirilmemesi halinde mahkemece idari para cezası verilmesi mümkündür.

Kat malikleri kurulunun toplanması, toplantının yönetimi, zamanı, alınacak kararlarda izlenecek yol, toplantı ve karar nisapları gibi pek çok usule ilişkin konu Kat Mülkiyeti Kanunumuzda düzenlenmiştir. Kurul Kararına karşı usule veya esasa dayalı sebeplerle iptal davası açılabilmektedir. Ancak uygulamada, Kurul Kararının kanunda belirtilen usul şartlarını taşımaması sebebiyle iptal edildiği daha sık görülmektedir. Gerek kurul toplantılarında gerekse de karar karşı başvuru süreçlerinde uzman kişilerden destek alınması önemlidir.

Av. Arb. Özge Engüzel

 

Web sitemizdeki makale ve içeriklerin tüm hakları Av. Arb. Özge Engüzel’ e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem uygulanacaktır. İçeriklerde yer alan her türlü bilgi, sadece bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir şekilde hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. İçeriklerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla yayınlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir