Kira Uyuşmazlıkları ile Ortaklığın Giderilmesi Konularında Arbuluculuk Zorunluluğu Getirildi

Kira uyuşmazlıkları, tahliye, ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuruyu zorunlu kılan değişikliklere ilişkin kanun yayınlandı. Değişiklik ile taşınmaz devri ve taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesisi arabuluculuk ile yapılabilecek.

Getirilen düzenlemeyle; taraflarca anlaşılması halinde arabuluculuk süreciyle sınırlı olmak ve konulduğu tarihten itibaren üç ayı geçmemek üzere taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlanabilecektir. Tasarruf yetkisini kısıtlanması tapu siciline şerh edilir. Tarafların anlaşamaması veya şerhin kaldırılması konusunda anlaşması halinde arabulucunun talebiyle, üç aylık sürenin sonunda ise kendiliğinden tapudaki şerh kalkar.

Tarafların arabuluculukta anlaşması halinde taşınmazın devri veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasıyla ilgili anlaşma belgesi düzenlenebilir. Anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerhin taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinden alınması zorunludur. 

Getirilen değişiklikten önce taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılıyordu. Ancak yeni kanun ile belirtilen hallerde icra edilebilirlik şerhinin alınmasının zorunlu kılınmıştır. Belirtilen haller dışında kalan uyuşmazlıklar için taraflar ve avukatları ile arabulucunun, ticari uyuşmazlıklar bakımından ise avukatlar ile arabulucunun imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacağı yönünde değiştirilmiştir.

Dava şartı arabuluculuk kapsamında; tarafların avukatı bulunsa dahi arabulucu tarafından bilgilendirilmesi zorunlu kılınmıştır.

  • Kira uyuşmazlıklarında ilamsız icra yoluyla tahliye öncesinde ve kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda,
  • Taşınır ve taşınmaz malların paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda,
  • Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda,
  • Komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması dava şartı kabul edilerek zorunlu hale gelmiştir.

 Bu uyuşmazlıklar kapsamında anlaşma belgesi düzenlenmesi halinde icra edilebilirliği ilişkin şerhin alınması zorunlu tutulmuştur. İcra edilebilirlik şerhi; taşınmazla ilgili anlaşma belgeleri bakımından taşınmazın bulunduğu yer, diğer anlaşma belgeleri bakımından ise arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden alınır.

 Dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıklara ilişkin hükümler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacaktır.

Dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıklara ilişkin hükümler 01.09.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Av. Arb. Özge Engüzel

 

Web sitemizdeki makale ve içeriklerin tüm hakları Av. Arb. Özge Engüzel’ e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. İçeriklerde yer alan her türlü bilgi, sadece bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir şekilde hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. İçeriklerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla yayınlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir