SGK’nın Karşılamadığı Kanser İlaçlarına Karşı Başvurulacak Hukuki Yollar

Günümüzün en yaygın hastalıklarından biri olan kanser tedavisi için pek çok farklı yöntem kullanılmaktadır. Hastalık için en etkili yöntemlerin başında immünoterapi ve akıllı ilaç tedavileri gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bazı kanser ilaçların bedeli karşılanmaktadır. Karşılanmayanlar için ise Kurum’a başvuru yapılması, sonrasında da dava açılması gerekmektedir.

Bedeli karşılanan ilaçlar, Sağlık Uygulamaları Tebliğ’inde yer alan listede belirtilmiştir. Ancak listede yer alan ilaçların bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması için de bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar; ilacın hangi tür kanserde kullanılacağı veya hastanın belli tedavileri almış ya da almamış olması gibi şartlardır. Maalesef ki immünoterapi tedavisinde kullanılan ilaçlar ile akıllı ilaçların bedelleri çoğunlukla karşılanmamaktadır.

İmmünoterapi tedavisinde kullanılan ilaçlar ile akıllı ilaçların bedelleri oldukça yüksek olduğundan ihtiyacı olan kişiler, bu ilaçların bedellerini karşılayarak temin etmekte çoğu zaman zorluk çekmektedir. Hastanın kullanması gereken ve muadili olmayan bu ilaçların bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması için Kuruma başvurulması ve dava açılması gerekmektedir.

Kuruma karşı dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulması zorunludur. Öncelikli olarak hekim tarafından belirtilen ilaç, ücretsiz bir şekilde temin edilememişse, önceden ödenen ilaç bedelleri ve alınacak ilaçların bedellerinin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulmalıdır. Başvuruda; hastalığın teşhis ve tanısına ilişkin belge ve rapor, hangi hastanede muayene edildiği bilgisi, ilaç isimleri, reçetesi, bu ilaçların kullanmasını gerektiğine ilişkin sebepler ve doktor görüşünü içeren rapor, ilaç kullanım raporunun onaylı nüshası, varsa bu ilaçların kullanımına ilişkin örnekler bilimsel mütalalar gibi belgelere yer verilmesi gerekir. Başvurunun, Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul Ve Esaslar ilişkin düzenlemelere göre yapılmalıdır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bu başvurunun reddedilmesi halinde, bu işlemin iptali, ilaç için ödenen bedellerin iadesi ve alınacak ilaç bedellerinin karşılanması için dava açılabilir. Açılan davada, dava süresince ilaçlar bedellerinin kesintisiz olarak Kurum tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir talep edilebilir. Mahkemece tedbir kararı verilmesi halinde, dava devam ederken hastanın ilaç masrafları Kurum tarafından karşılanacaktır.

Dava açarken; uygulanacak ilaç bilgisi ve tedavi dozu ile süresine ilişkin hastane raporu, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan alınmış endiksiyon dışı ilaç kullanım onayı, reçete ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuru ve reddine ilişkin yazı dosyaya sunulması gerekmektedir.

Açılan davanın kabul edilmesi halinde, Kurum’a kararın ekli olduğu dilekçe sunularak ilaç için yapılmış olan ödemeler geri alınabilecektir.

Av. Arb. Özge Engüzel

 

Web sitemizdeki makale ve içeriklerin tüm hakları Av. Arb. Özge Engüzel’ e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. İçeriklerde yer alan her türlü bilgi, sadece bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir şekilde hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. İçeriklerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla yayınlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir