Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle İdari Para Cezası Kesilemez

Anayasa Mahkemesi’nin pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağının ihlali gerekçesiyle kesilen idari para cezasının kanuna aykırı olduğuna dair verdiği kararı 28.02.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Anayasa Mahkemesi, 2020/34781 sayılı başvuru ile kesilen idari para cezası işleminin, suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal ettiğine karar verdi.

Karara konu olayda, sokağa çıkma yasağı uygulaması sırasında kolluk tarafından sokağa çıkma yasağı ihlal gerekçesiyle 3.180,00-TL idari para cezası kesildi. İdari para cezasına dair tutanakta ‘1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi, ayrıca Covid-19 saldın tedbirleri kapsamında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri sokağa çıkma yasağı ihlali’ açıklaması yer aldı.

Başvurucu, kanunda yer almaksızın böyle bir yasak uygulanamayacağı, çalıştığı şirketin işleri için dışarıda olduğu ve bu nedenle yasaktan muaf olduğu gerekçesiyle; tutanağa, karşı Sulh Ceza Hâkimliği’ne itirazda bulunmuştur. Hâkimlik; tutanak ile ihlalin sabit olduğu, eylemin kabahat oluşturduğu bu nedenle de para cezasının kanuna uygun olduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ ne başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi kararında;
• Sokağa çıkma yasağının Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan bir tedbir olduğunu ancak bunun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda ‘sokağa çıkma kısıtlaması’ ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmadığı,
• Kanun’da temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilebileceğine dair açık bir madde bulunmadığı,
• İdarenin kanuni bir dayanak olmaksızın temel hak ve hürriyetleri sınırlandırmasının düşünülemeyeceği,
• Başvurucu her ne kadar öngörülen zorunluluğa uymamış olsa da bu durum kamu otoritelerinin düzenleyici işlemleri ile keyfi cezalandırmaya imkân verecek şekilde genişletilerek cezalandırılmasının mümkün olmadığı,
• Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ihlal edildiğinden başvurucunun kısıtlamadan muaf olduğunun incelenmesine yer olmadığı gerekçeleriyle başvuruyu kabul etmiştir.

Anayasa Mahkemesi ‘suçta ve cezada kanunilik’ ilkesinin ihlal edildiğini kabul etmiş aynı zamanda ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için kararın dosyaya bakan Hâkimliğe gönderilmesine karar vermiştir.

Av. Arb. Özge Engüzel

 

Web sitemizdeki makale ve içeriklerin tüm hakları Av. Arb. Özge Engüzel’ e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. İçeriklerde yer alan her türlü bilgi, sadece bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir şekilde hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. İçeriklerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla yayınlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir