Sosyal Medyaya İlişkin Düzenleme Resmi Gazete’de Yayınlandı

Sosyal medya paylaşımlarına ilişkin düzenlemeler içeren Kanun 18.10.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaştı. Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adıyla yayınlanan düzenlemenin neler içerdiği ve ne gibi değişiklikler getirdiğine değineceğiz.

Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu
Düzenleme ile “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu tanımlanmış ve Türk Ceza Kanunumuza eklenmiştir. Madde gereği; halk arasında endişe, korku veya panik yaratılması amacıyla, ülke güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığı ilgilendiren gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayan kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bu suçun kişilerin gerçek kimliğini gizleyerek veya örgüt faaliyeti çerçevesine işlenmesi hali, ağırlaştırıcı sebep olarak tanımlanmış ve bu durumda cezanın yarı oranında artırılacağı düzenlenmiştir.

Çocuklara Yönelik Koruyucu Önlemler
Çocukların maruz kalmaması gereken içeriklerden korunması kapsamında bir takım tedbirler öngörülmüştür. Bu kapsamda, sosyal ağ sağlayıcısına çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Sosyal Ağ Sağlayıcılara İlişkin Getirilen Yükümlülükler
Kanunda sayılan suçlara konu içerikleri oluşturan veya yayan kişilere ait bilgilerin sosyal ağ sağlayıcı tarafından talep eden soruşturma veya kovuşturma makamına verilmesi düzenlenmiştir. Bu suçlar; çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliği ve güvenliğini bozma suçları ile anayasal düzene karşı işlenen suçlarıdır.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a 2020 yılında eklenen 4. madde gereği günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları için Türkiye’de temsilci bulundurması ve bu temsilciye ilişkin bilgilerin yayınlanması gerektiği düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile bu temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türkiye’de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması zorunlu tutulmuştur. Temsilci teknik, idari, hukuki ve mali açıdan tam yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Sosyal ağ sağlayıcıların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunacakları raporlara; başlık etiketleri, öne çıkarılan veya erişimi azaltılan içeriklerin algoritmasını, reklam ve şeffaflık politikalarına ilişkin bilgilerin de dahil edilmesi düzenlenmiştir.

Sosyal ağ sağlayıcısının, kullanıcılara sunduğu önerilerin hangi parametrelere göre sunulduğunu internet sitesinde anlaşılır şekilde yer vermekle yükümlü tutulmuştur. Aynı şekilde reklam kütüphanesi oluşturma ve bunu yayınlama yükümlülüğü de düzenlenmiştir. Reklam kütüphanesi, reklama ilişkin içerik, reklam veren ve reklam süresi, hedef kitle, ulaşılan kişi/grup sayısına ilişkin bilgileri içerir.

Türkiye’deki günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcılarına ilişkin verileri Türkiye’de barındırması ve buna ilişkin tedbirleri alması gerekir.

Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri veya öne çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağladığı, başkasına ait yayın yoluyla işlenen suça ilişkin kendisine bildirilmiş içeriğin derhal ve en geç 4 saat içerisinde kaldırılması gerekir. Hukuka aykırı içeriğin kaldırılmaması halinde sosyal ağ sağlayıcı bahsi geçen suça konu içerikten doğrudan sorumlu olacaktır.

Sosyal ağ sağlayıcısına, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması hâlinde, bu içeriği ve içeriği oluşturana ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşma yükümlülüğü getirilmiştir.

Haber Siteleri Basın Kanunu Kapsamına Alındı
Düzenleme ile internette yayın yapan haber siteleri Basın Kanunu kapsamına alınmıştır. Haber sitelerinde ticari unvanı, işyeri adresi, elektronik tebligat adresi gibi bilgileri içeren künye bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Haber sitesinde yayınlanan içeriğin yayınlanma ve varsa güncelleme tarihi bulundurması gerekecektir.

Haber sitelerinde yer alan içeriklerde kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde kişilerin içeriğin yayınlanma tarihinden itibaren 2 ay içerisinde düzeltme ve cevap yazısının gönderme hakkı bulunmaktadır. Gönderilen yazıda hiçbir ekleme ve değişiklik yapılmaksızın aynı puntolarla, yazının alındığı tarihten itibaren en geç 1 gün içerisinde haber sitesinde yayınlanacaktır.

Şartları taşıdığı takdirde internet habercilerine yayıncılarına da basın kartı alabileceği ve basın kartı türleri ile basın kartının iptal edileceği haller de düzenlenmiştir.

Kanun tam metni için » https://ozgeenguzel.av.tr/duyurular/sosyal-medyaya-duzenleme-getiren-kanun-resmi-gazetede-yayinlandi/

Av. Arb. Özge Engüzel

 

Web sitemizdeki makale ve içeriklerin tüm hakları Av. Arb. Özge Engüzel’ e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. İçeriklerde yer alan her türlü bilgi, sadece bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir şekilde hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. İçeriklerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla yayınlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir