Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı

Tarihimizin en büyük felaketi olan 6 Şubat 2023’te yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş olmak iki büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

DASK poliçesi, devlet tarafından yapılması mecburi kılınan, doğal afetlerin meydana getirebileceği maddi zararların karşılanmasını amaçlayan sigorta türüdür. Zorunlu deprem sigortası ile hayatın deprem öncesindeki standartlarla devam etmesi amaçlanır.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı
Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve deprem nedeniyle oluşan yangın, infilak, tsunami, heyelanın doğrudan sebep olacağı maddi zararların poliçe limitleri kapsamında nakit olarak karşılanır.

Binanın tamamen veyahut kısmen zarar görmesi halinde; temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve taban, merdivenler, koridorlar, sahanlıklar, asansörler, çatılar, bacalar ve bunlarla benzer nitelikteki yapının tamamlayıcı bölümleri ayrı ayrı ya da bir arada teminat kapsamındadır.

Teminat Kapsamı Dışındaki Haller

Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır eşya ve benzerleri, bedeni zararlar ve vefat hali, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kayması dışında kalan hasarlar, depremden bağımsız binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir.

Bu zararların karşılanması için Zorunlu Deprem Sigortasına ek olarak ayrıca konut sigortaları yaptırılması gerekir.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındaki Binalar
Sigorta genel olarak belediye sınırları içinde kalan meskenlere yöneliktir. 6350 sayılı kanun gereği;

Tapuya kayıtlı özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, bina içindeki işyeri, ofis ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki yerlerdir.

Ayrıca bu belirtmiş olduğumuz özellikleri taşımak şartıyla; kat irtifakı bulunan binalar, tapuda cins tashihi yapılmamış tapuda vasfı arsa vs. olarak görünen binalar, tapu tahsisi yapılmamış kooperatif evler de bu kapsamdadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışındaki Binalar

Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümleri, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanlarında ve civarında ve mezrada yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar zorunlu deprem sigortası kapsamı dışındadır.

Ancak bu sayılan niteliklere sahip yapılara Zorunlu Deprem Sigortası yapılamasa da İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Av. Arb. Özge Engüzel

 

Web sitemizdeki makale ve içeriklerin tüm hakları Av. Arb. Özge Engüzel’ e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. İçeriklerde yer alan her türlü bilgi, sadece bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir şekilde hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. İçeriklerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla yayınlanmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir