ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Gayrimenkul Hukuku

Arazi, arsa, ev, işyeri, apartman vb. taşınmaz mallara ilişkin mevzuatları içerir.

Mal sahibi ile kiracının kira sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkları ve tarafların sorumluluklarını düzenlemektedir.

Yabancı uyruklu kişilerin, vatandaşlık kazanması ve kaybetmesi, ikametgah izinlerinin alınması gibi konularla ilgilenen hukuk dalıdır